Tredjepartslogistik

Genom att låta Axilico hantera ert lager och logistikflöde, kan ni fokusera på det som är viktigast - Ert företag!

axilico outsourcing banner


Lagerhantering

Bra lagerhantering handlar om ett snabbt genomflöde snarare än en omfattande lagring.

Med en effektivare informationshantering, e-handel och ett tätare samarbete hanteras idag allt fler artikelnummer och mindre orderstorlekar. Detta ökar orderfrekvensen och därmed antalet utleveranser. Axilico levererar ett jämnt, kostnadseffektivt flöde av varor från tillverkare till slutkund.

Foto som visar lager med pallplatser

Mottagning

Inleverans sker via lastkaj och hanteras enligt särskilda rutiner.
Vid ankomst av inkommande gods görs en första avsyning med ledning av "instruktion för ankomst-/mottagningskontroll" och eventuella skador på emballage fotograferas. Gods rapporteras in i affärssystemet och en godsmottagningsrapport skrivs ut. Skadade leveranser/emballage loggas och separeras från övrigt gods. Följesedlar och reklamationsrapporter registreras.

Uppackning/kontroll

Vid uppackning kontrolleras innehållet mot leveransunderlag för att säkerställa riktigheten i innehållet. Allt överblivet emballage destrueras.
Skadat gods: Om skada upptäcks fotograferas denna och rapporteras in i systemet. Därefter separeras godset för vidare hantering.

Sortering

De produkter som skall in i plocklager räknas, registreras och uppdateras i lagerhanteringssystemet. Leveranser som inte skall packas upp utan endast lagras alternativt slussas vidare till annan destination, registreras i systemet och hanteras enligt önskemål/avtal.

Om ni önskar märkning, ommärkning eller ompacketering av en specifik vara eller produkt kan vi hjälpa till med detta. Vid mindre volymer sker detta manuellt och vid större volymer automatiserar vi hanteringen.

Plock & pack

All plock och pack registreras i systemet. Detta medför att lagersaldon kontinuerlig uppdateras. Om så önskas kan vi även märka upp emballage med er logga alternativt ta fram kundunik packtejp etc.

Registrering

All registrering sker i affärs- och lagerhanteringssystemet. Ni kan när som helst logga in på "Mina Sidor" och kontrollera era lagerrörelser och ta ut rapporter.

Utleverans

Vi samarbetar med olika företag för att kunna erbjuda er den bästa transporten till bästa möjliga pris. Vi har förmånliga avtal men om ni som kund vill använda era egna avtal går detta naturligvis också bra.


Cross Docking

Denna process används när varor skall flyttas direkt från mottag till t.ex. butiker eller hubbar utan mellanlagring. Detta är vanligt vid omlastning från t.ex. tåg till lastbil men kan även ske i terminal. Vi utför även omsortering innan vidare leverans om behov finns och vi hanterar både opportunistisk och planerad Cross DockingCross Docking Banner


Destruktion

Axilico ombesörjer destruktion av produkter enligt gällande bestämmelser om återvinning.
Detta ingår i samtliga tjänster och kundavtal. Läs mer om vårt miljöarbete här ->

 Bild som visar soptunna och klar himmel