Transport & Miljö

Axilico samarbetar endast med etablerade transportföretag som innehar ISO miljöklassificering eller annat godkännt miljöledningssystem som omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete. I Axilicos återvinningsarbete för en bättre miljö hanteras all destruktion och sophantering enligt lagstadgade miljönormer.


Miljö