Returhantering

Med en strategiskt utformad process för returhantering kan vi både sänka kostnader och skapa mervärde för ert företag.

bild på öppnad förpackning som skall returneras

Returhantering och reklamationer är bland de mest tidskrävande och icke-utvecklande processerna för ett företag. Därför är returhanteringen en viktig del i logistikkedjan. I sverige har vi i regel 30 dagars returrätt på varor. Med dagens ökande e-handel ökar också antalet returer då man inte kan prova eller känna på en produkt innan man köper den. Låt oss gemensamt gå igenom hur just er process ser ut idag för att hitta bästa möjliga lösning att anpassa returhanteringen. Vi har den personal och de verktyg som krävs för att kunna hjälpa er. Optimera er tid och så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Det är också extra viktigt att se till att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Effekten av en centraliserad returhantering i kombination med miljövänlig destruktion hjälper oss att skapa en renare framtid.


Detta ingår i returhanteringsprocessen:

  • Mottagning
  • Uppackning
  • Kontroll
  • Registrering
  • Rapportering
  • Återsortering lager
  • Lagerstatusändring