Produktförädling (4PL)

Behöver ni tillfällig hjälp eller står ni inför utmaningar som innebär resursbrist, besparingar eller behov av minskade lokalytor? Oavsett anledning så kan vi hjälpa er med fyllning av flaskor och burkar, montering och etikettering eller liknande tjänster.

Förutom manuell hantering av vår mycket duktiga personal kan vi erbjuda halv- eller helautomatiska lösningar. Vi anpassar våra utrustningar efter era behov. Detta innebär att ni inte behöver investera i dyra produktionslinor eller hantera ny personal samtidigt som ni kan minska behovet av egen lokalyta. Era kostnader blir mer dynamiska som i sin tur resulterar i kostnadsbesparingar redan från start.

Bild som beskriver olika moment inom produktförädling

En av våra många fördelar är vår kunskap inom produktförädling. Vi har under flera år hjälpt olika företag i olika branscher med produktförädlande processer och kan nu erbjuda er samma professionella hantering hos oss i våra nya lokaler.


Produktmärkning

Med kundunik produktmärkning stärker ni ert företags varumärke.

Kundunik uppmärkning av produkter och försändelser är ett enkelt och effektivt sätt att synas. Det ger också ett professionellt intryck samtidigt som det ökar exponeringen av er logotyp. Därmed förstärker ni ert företags varumärke.

Vi kan med vår professionella utrustning erbjuda hjälp med uppmärkning och ommärkning av produkter och försändelser innan leverans till kund. Normalt märker vi upp produkter redan vid inleverans för snabbare plockhantering. Vid packning märks emballage tydligt med kundanpassade etiketter och packtejp.

  • Konsultation vid framställning av etiketter/packtejp - Svartvit eller 4-färg
  • Applicering på produkter - Märkning/ommärkning av flaskor, burkar etc.
  • Applicering på försändelser - Kartonger, pall, kuvert etc.

Bild på automatisk märkning


Fyllning

Låt oss underlätta er produktion med kundanpassade lösningar.

Som förlängning av våra tredjepartslogistiktjänster kan vi hjälpa till med fyllning av produkter. Vi gör detta med vår personal i våra lokaler så att ni kan växa dynamiskt och säkert:

  • Fyllning och kapsylering - av produkter innehållande vätskor, pulver etc.
  • Bättre likviditet - inga kostsamma maskininvesteringar eller serviceavtal krävs
  • Färdigställande - etikettering, paketering och lagerföring av fylld produkt


Bild på automatisk påfyllningslinje


Ompaketering

Vid behov av ompaketering av produkter hanterar vi allt från containrar till löst gods. Vi ser till att rätt material används för bästa skydd.

Vi erbjuder ett brett sortiment av packmaterial såsom miljövänliga kartonger, förpackningar, påsar m.m. För ökad exponering kan vi även ta fram kundanpassade förtryckta packprodukter. Allt enligt ert önskemål. Tillsammans sätter vi beställningsrutiner för att säkerställa att ditt kundunika förpackningsmaterial alltid finns på lager!

Bild som visar kartong och tejp


Montering

Har ni produkter som behöver monteras eller är ni i behov av ytor i era lokaler?
När ni låter oss sköta slutmontering, packning, lagerföring etc av er produkt sparar ni tid, yta och resurser. Vi kan även erbjuda förinstallation, rensning och registrering av datorer och tillhörande mjukvaror.

Bild som visar montering